GALERIA OF ART
wystawy
Przemysław Kossakowski

Urodzony w 1972 roku w Częstochowie. Studia w Instytucie Plastyki na Wydziale Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie. Specjalizacja: grafika w pracowni prof. Ryszarda Osadczego. Dyplom z wyróżnieniem w roku 1999. Uhonorowany stypendium Prezydenta Miasta Częstochowy. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. W swoich pracach, inspirowanych sztuką realistyczną, w warstwie tematycznej wykorzystuje wątki zaczerpnięte z literatury światowej i mitologii z kręgu kultury łacińskiej. Kolor i rysunek są w jego pracach zawsze intergralnym elementem.

© 2020 GALERIA OF ART.