GALERIA OF ART
wystawy
Mirosława Truchta Nowicka

Ur. w 1966r., dyplom uzyskała w 1994 w Instytucie Plastyki WSP (obecnie Akademia Jana Długosza)w Częstochowie na Wydziale Projektowania Plastycznego u prof. Jerzego F. Sztuki i prof. Wernera Lubosa. Po studiach zajmowała się malarstwem,projektowaniem i ilustracją.
Zetknięcie się z przestrzenią i bogactwem teatru - w Teatrze Lalki i Aktora "Pinokio" w Łodzi - zaowocowało zmianami w twórczości plastycznej,a Lalka-Rzeźba stała się elementem inspiracji, osiągając status głównego obiektu twórczych zainteresowań. Istotnym źródłem sugestii stał się świat mitów, legend i ludowych podań, który pozwala na czerpanie z wielowiekowej tradycji kultury, jak i na swobodne poruszanie się w obrębie form plastycznych i literackich. W efekcie powstały postaci o proweniencji bajkowej, historycznej, kulturowej oraz cykle tematyczne:
- "Z Miłości do Książki" - moliki książkowe;
- "Z Krainy Bajek" - lalki inspirowane literaturą dziecięcą;
- "Na Wapienniku" - postaci z baśni i legend jurajskich;
- "Z Piasku i Wiatru" - lalki inspirowane mitami i podaniami japońskimi;
- "Pełne Blasku i Potęgi" - anioły oraz postaci do szopki bożonarodzeniowej;
- "W Lustrze Czasu" - lalki w strojach z epok historycznych;
- "Oswojone i Nazwane" - nie zawsze baśniowe - lalki bez komentarza;
- "Teatro pasión" - lalki inspirowane tańcem flamenco.

Pracuje w wyjątkowym surowcu, jakim jest papier - materia od tysiącleci towarzysząca człowiekowi jako nośnik wszelkich finezyjnych idei. Rozpowszechniony, często traktowany jako cywilizacyjny odpad. Papier jako medium i jako materia zawiera w sobie same sprzeczności, które świetnie współgrają z drugim elementem, lalką - medium bardzo silnym z racji filozoficznych, historycznych i kulturowych konotacji, medium antropomorficznym i od pradziejów wciąż obecnym. W Lalce-Rzeźbie wspierają się wzajemnie. Ta naturalna materia (kapryśna i zarazem niebywale cierpliwa, szorstka i jednocześnie subtelna...) przenosi swoje cechy na postaci, w szczególny sposób je ożywiając i wzmacniając ich ciepło. Sprawia, iż stają się nam bliskie, a jednocześnie nadaje im charakter ulotności, przemijania, ciągłej zmiany - powstałe z "natury" stają się jej częścią i podlegają jej prawom. Nie bez znaczenia jest to, iż każda z lalek otrzymuje swoje imię, dzięki czemu wyraziście odnosi się do emocji, czy tradycyjnych symboli kulturowych, tworząc pomosty skojarzeniowe między tradycją a współczesną świadomością.

Używając określenia "Lalka-Rzeźba" do opisu tworzonych postaci, stara się przybliżyć to, czym się zajmuje, bo oba określenia są nieskomplikowane i bardzo pojemne, a z drugiej strony nieco prowokacyjnie, by zburzyć potoczne skojarzenia na temat lalki i rzeźby.

© 2020 GALERIA OF ART.