GALERIA OF ART
wystawy
Jolanta Jastrząb

Urodzona w 1971 roku w Częstochowie. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, a następnie Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. W 1997 roku rozpoczęła pracę naukowo - dydaktyczną w macierzystej uczelni, pełniąc funkcję asystentki prof. Romana Nowotarskiego na Wydziale Malarstwa i w Pracowni Rysunku prowadzonej przez dr. Antoniego Cygana. Od utworzenia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ( 01.09.2001) jest zatrudniona w Pracowni Malarstwa dr. Ireneusza Walczaka. Stypendystka Prezydenta Miasta Częstochowy (2001). W 2004 roku – uzyskała stopień doktora sztuki. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta, prowadzi Pracownię Rysunku dla studentów I-go roku, kierunek Malarstwo.

© 2020 GALERIA OF ART.