GALERIA OF ART
wystawy
Anna Glińska Kupczyk

Ur. w Częstochowie. Ukończyła Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie w 2006 r. Dyplom z grafiki warsztatowej pod kierunkiem prof. Zdzisława Wiatra oraz dyplom z malarstwa sztalugowego w Pracowni prof. Macieja Leona. Studia podyplomowe AJD w Częstochowie na kierunku Wiedza o kulturze. Zajmuj się grafiką warsztatową, rysunkiem i malarstwem. Swoje prace prezentowała na wystawach krajowych i zagranicznych.

© 2020 GALERIA OF ART.