GALERIA OF ART
wystawy
Jakub Margasiński

Malarstwo jest moją wielką pasją. Temat oraz forma moich obrazów wynika z nieustannego eksperymentowania oraz działania mocno intuicyjnego. Inspiruję się głównie malarstwem surrealistycznym, kubizmem oraz ikoną. Maluję od 12 lat. W roku 2009 obroniłem tytuł magistra sztuki na ASP w Krakowie, w pracowni prof. Grzegorza Bednarskiego. Fragment opinii prof. Grzegorza Bednarskiego: "[...] Jakub Margasiński jest młodym malarzem wyróżniającym się pracowitością i pasją w realizacji podejmowanych tematów pracownianych jak i własnych. Obrazy jego wyróżniają się rozbudowaną kolorystyką. Charakterystyczną cechą tej rozbudowanej kolorystyki są napięcia chromatyczne o silnej kontrastowości.Maluje martwe natury, portrety, pejzaże, kompozycje figuralne. Obrazy te są poddane konstrukcji geometrycznej - kształty z natury są transponowane na formy kubistyczne z uwzględnieniem przestrzeni, która w tych obrazach odgrywa swoją ważną rolę decydując o napięciu wewnętrznym obrazu [...]" Obrazy mojego autorstwa znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych. Maluję również obrazy na zamówienie. pozdrawiam - Jakub Margasiński

© 2020 GALERIA OF ART.